top of page

privacy

Gegevensbescherming


1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke
1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Dana Peter, TINY TAMI, Wernsbachstr. 12a, 57250 Netphen, Duitsland, telefoon: 017621046167, e-mail: tinytami@web.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website
Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:
- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
- Browser gebruikt
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) hosting
· Georganiseerd door Wix
We gebruiken het websitebouwersysteem van Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israël ("Wix") voor het hosten en weergeven van de website op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de Wix-servers. Als onderdeel van de bovengenoemde Wix-services kunnen gegevens ook worden verzonden naar Wix Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, San Francisco, Californië 94158, VS, als onderdeel van de verdere verwerking namens Wix. In het geval van de overdracht van gegevens naar Wix in Israël, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming van Wix vindt u op de volgende website: https://de.wix.com/about/privacy
De omvang van de verwerking van persoonsgegevens wordt hieronder weergegeven. Verdere verwerking op andere servers dan die van Wix die hierboven zijn vermeld, zal alleen plaatsvinden binnen de hieronder gecommuniceerde reikwijdte.

4) Koekjes
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek kan worden herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.
In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG in het geval dat toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek te beschermen.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de respectievelijke browsers te vinden onder de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contactpersoon:
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die anders luiden.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking
In overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG, worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of ons het recht voorbehouden om verder door de wet toegestane gegevensgebruik van onze kant te gebruiken.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking
7.1 Voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid b AVG aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtbank doorgegeven.
Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken we de contactgegevens die u verstrekt bij de bestelling (naam, adres, e-mailadres) om u te informeren in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter c AVG via een geschikt communicatiekanaal (bijvoorbeeld per post of e-mail) over aanstaande updates in de door de wet bepaalde periode. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor meldingen over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit voor de betreffende informatie noodzakelijk is.
Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.
7.2 Om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen, werken we samen met externe verzendpartners. Wij geven uw naam en uw leveringsadres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door, uitsluitend voor het leveren van de goederen aan een door ons geselecteerde verzendpartner, artikel 6 (1) (b) AVG.
7.3 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en -verwerking
- Printful
De orderverwerking vindt plaats via de serviceprovider "Printful" van Printful, Inc. 11025 West Lake Drive,
Charlotte, NC28273, VS. Naam, adres en eventuele andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor het verwerken van de online bestelling doorgegeven aan Printful in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk nodig is om de bestelling uit te voeren. Details van het privacybeleid van Printful en het privacybeleid van Printful, Inc. zijn beschikbaar op https://www.printful.com/policies/privacy.
7.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)
-Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), ga verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt verstrekt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
- ONMIDDELLIJK
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit nodig is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

8) Rechten van de betrokkene
8.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van betrokkenen (recht op informatie en tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de rechtsgrond die voor de respectieve oefening eisen:
- Recht op informatie volgens artikel 15 AVG;
- Recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG;
- Recht op wissing volgens artikel 17 AVG;
- Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
- Recht op informatie volgens artikel 19 AVG;
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 AVG;
- Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG;
- Recht om te klagen volgens artikel 77 AVG.
8.2 RECHT VAN BEZWAAR
INDIEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN BELANGENBALANS IN ONZE VORIGE LEGITIEME BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE, MET INGANG VAN DE TOEKOMST.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN VOOR VERWERKING DIE UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETGEVING.
INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.

9) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6 lid 1 letter a AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijn is verstreken, op voorwaarde dat dit niet het geval is. langer nodig is om een contract uit te voeren of te starten en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21 (1) AVG uitoefent, tenzij we dwingende redenen kunnen aanvoeren bescherming voor verwerkingen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21 lid 2 AVG.
Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

bottom of page